6 maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering

6 maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering

Hoe zet je deze in?

De recent gepresenteerde klimaatplannen van de overheid wakkerden vele duurzame activiteiten aan. Hierbij kan een duurzame bedrijfsvoering niet achterblijven. Het bedrijfsleven, met omvangrijke invloed op de maatschappij, probeert ook stap voor stap in te zetten op duurzame bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met een ingrijpend kostenplaatje. Ook na het afwegen van de kosten en de baten blijken vele duurzame maatregelen gunstig voor bedrijven. Hieronder staan enkele strategieën voor een duurzame bedrijfsvoering beschreven.

Maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering

Om te beginnen volgen een aantal ‘basis’ maatregelen voor bedrijven om een duurzame bedrijfsvoering aan te scherpen. Deze hebben vaak een relatie met de eisen van PIANOo en zijn dus gebaseerd op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

1. Energiebesparing

Energiebesparing is de eerste stap wat betreft een duurzame bedrijfsvoering. De verlichting van bedrijfspanden moet natuurlijk goed op orde zijn. Energiezuinige verlichting (zoals LED) en apparatuur besparen veel energie en helpen daarnaast om de verbruikskosten laag te houden. Verder heeft LED verlichting een langere levensduur dan de traditionele varianten. Goede isolatie en automatische deuren zorgen voor een aangename temperatuur op kantoor, zonder dat de stookkosten onnodig hoog worden. Bij gebruik van bewegingssensors of tijdschakelaars op verlichting of apparatuur, hoeven deze niet onnodig aan te blijven staan.

In het geval van printopdrachten bestaat de mogelijkheid om alleen de hoogst noodzakelijke documenten daadwerkelijk af te drukken. Vele documenten zijn tegenwoordig ook digitaal af te handelen. Printers op basis van een druppel of tag systeem (in plaats van op afstand) dragen hier onbewust aan bij, omdat je op deze manier onnodige printopdrachten voorkomt. Over het algemeen is het mogelijk om groene energie zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Hiermee wordt de lokale (economische) positie van de regio versterkt.

 

2. Afval

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van je bedrijfsafval. Vaak staat afval in de weg en het kan ook nog eens de nodige kosten meebrengen. Het loont dus om een onderzoek in te stellen om de hoeveelheid afval te verminderen. Bijvoorbeeld door hier afspraken over te maken met leveranciers of transporteurs. Maar ook door minder afvalemmers op kantoor te plaatsen en deze minder regelmatig te legen. Bij sommige bedrijven worden namelijk dagelijks (bijna) lege afvalzakken ook weggegooid. Dit draagt toenemend bij aan onnodig plastic gebruik. Het afval wat onoverkomelijk is, kun je op een duurzame manier recyclen. Er zijn hier tegenwoordig heel veel mogelijkheden en toepassingen voor.

 

3. Inkoop en aanbestedingen

Veel van de producten die dagelijks worden gebruikt binnen een bedrijf hebben duurzame alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan tassen en verpakkingen, maar ook duurzame kantoorbenodigdheden als inkt en papier. Verder zijn er veel duurzame mogelijkheden voor de inrichting van het kantoorpand of de winkelruimte. Als er een apparaat veel gebruikt wordt op kantoor, dan is dat wel de koffiemachine. Deze machines zijn er tegenwoordig ook in duurzame energiezuinige varianten. Hier kan ook rekening mee gehouden worden in de aanbesteding van de koffiemachines. Ook bij andere aanbestedingen, zoals leveranciers van goederen (catering) en diensten (schoonmaak), zijn er vele opties als het gaat om duurzame contracten. Gezonde (lokale) biologische voeding in de bedrijfskantine draagt des te meer bij aan een beter milieu en gezondere werknemers.

 

4. Transport en logistiek

Vervoerskilometers zijn niet alleen belastend voor het milieu, het is ook een grote kostenpost. Door transport en logistiek efficiënter in te richten, kan er daarom veel bespaard worden. Vele bedrijven zetten daarom in op een groen en schoon wagenpark. Hierin worden grote stappen gezet. Steeds vaker kiezen ondernemers ook voor gezonde en duurzame mobiliteit. Ze stellen voor hun werknemers een fietsplan beschikbaar. Tegen een gunstig (lease) tarief, kunnen werknemers gebruik maken van een (elektrische) fiets.

In het geval van de elektrische fiets is het bereik van woon-werk afstanden groter, wegens de ondersteuning die zo’n fiets biedt. Hierdoor is dit een goed en aantrekkelijk alternatief voor mensen die ook wat verder van het werk wonen. Voor bijvoorbeeld een kleine winkelier, is het niet altijd haalbaar om individueel transport van je goederen te regelen. Deze bedrijven kunnen beter samenwerken met andere ondernemers, dat is in de meeste gevallen goedkoper en beter voor het milieu.

 

5. Vergaderingen en bijeenkomsten

Alternatieve manieren om elkaar te spreken en om vergaderingen te houden, bijvoorbeeld door de implementatie van online diensten als Facetime, Skype en Teams, worden door vele bedrijven al gestimuleerd. Het gebruik hiervan draagt ook bij aan een duurzame bedrijfsvoering. Cursussen in het gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Office 365 dragen bij aan het gebruik van deze online diensten. Deze maatregelen leiden over het algemeen tot minder werk gerelateerd aan verkeer en reizen van werknemers. Als direct gevolg vindt er een reductie van CO2-uitstoot plaats. Daarnaast leidt dit ook tot minder printen van documenten binnen een organisatie. Deze maatregel is relatief simpel inzetbaar voor een duurzamere bedrijfsvoering.

 

6. CO2 compenseren

Mocht het niet haalbaar zijn om bepaalde processen, trajecten of activiteiten in te zetten voor een duurzame bedrijfsvoering, dan is er de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van deze onderdelen te compenseren. Vele bedrijven doen dit bijvoorbeeld al met noodzakelijke vliegreizen van medewerkers.

Bovenstaande maatregelen zijn voor het merendeel van de bedrijven haalbaar en kunnen op een relatief eenvoudige manier doorgevoerd worden voor een duurzame bedrijfsvoering. Veel bedrijven nemen dan ook het eigen initiatief om meer te doen dan in eerste instantie nodig lijkt. Kenners signaleren binnen het bedrijfsleven dat de groep koplopers van duurzaamheid soms bewust zijn nek uitsteekt. Deze groep neemt geen genoegen met de wetgeving rondom duurzaamheid en lopen alvast twee stappen harder. De reden hiervan is dat deze groep duurzaamheid belangrijk vindt. Er speelt ook een andere reden mee. Deze bedrijven weten dat als ze nu niet met een duurzame transitie starten, dat dan de kosten in de toekomst sowieso nog een keer volgen.

Zie jij jezelf in dit vakgebied werken?