Anoek haar ervaring

Anoek haar ervaring

Traineeship Duurzame Ontwikkeling

In deze blog vertelt Anoek meer over hoe ze bij Xstate terecht gekomen is, het traineeship Duurzame Ontwikkeling en haar werkzaamheden bij de provincie Drenthe.

Hoe ben ik bij Xstate terecht gekomen?

Tijdens mijn studie Kust- en Zeemanagement had ik een sterke focus op maritiem beleid en ruimtelijke ordening op zee. Tijdens de opleiding ben ik het algemene duurzaamheidsvraagstuk steeds interessanter gaan vinden. Hier wilde ik me graag verder in ontwikkelen. Daarom heb ik de keuze gemaakt om Environmental Assessment and Management te gaan studeren in Liverpool. Tijdens deze opleiding kwam ik niet alleen in aanraking met Europese wetgeving op het gebied van klimaat en duurzaamheid, maar ook met hoe wij onze leefomgeving aangenaam kunnen houden.

Ik wilde graag mijn opgedane kennis in de praktijk brengen in de overheid, maar wilde tegelijkertijd nog doorleren. Daarom was een logische vervolgstap voor mij een traineeship op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Ik kwam een vacature tegen op LinkedIn voor het traineeship Duurzame Ontwikkeling. Hier heb ik op gereageerd en al snel werd er contact met mij opgenomen vanuit Xstate. Nu ben ik Trainee Duurzame Ontwikkeling!

Traineeship Duurzame Ontwikkeling

Het traineeship Duurzame Ontwikkeling begon met een kick-off. Dit was een heel gezellige manier om mijn medetrainees beter te leren kennen. Het is daarnaast ook heel fijn om te horen waar de andere trainees werken en met wat voor taken ze zich bezig houden, zo kun je altijd om hulp vragen mocht dat nodig zijn.

Met dit traineeship krijg je de kans om bij verschillende werkgevers aan de slag te gaan. Zo kom je erachter wat het beste bij je past. Daarnaast zijn de lessen van hoge kwaliteit. Tijdens de lesdag ‘Basis Adviseren’ leer je bijvoorbeeld meer over de verschillende stappen in een adviesproces, de verschillende rollen die een adviseur op zich kan nemen, maar ook hoe je belangen in beeld kunt brengen en hier mee omgaat. Ook heb ik een drietal lesdagen ‘Ruimtelijke Ordening’ gehad, waar niet alleen de focus lag op het vergroten van de kennis van het ruimtelijk domein, maar ook verkenning van de omgevingswet, welke instrumenten je kunt toepassen en hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Ik ben daarnaast ook erg benieuwd naar de lesdagen over andere actuele onderwerpen zoals de klimaatwet, waterstof en de energietransitie.

Naast de lesdagen, hebben we één keer in de twee maanden intervisiebijeenkomsten, waar we in kleinere groepen naar een dilemma of probleem luisteren van een medetrainee. Daarop geven we feedback om de trainee de tools proberen te geven om het dilemma te verhelpen. Dit zijn zeer waardevolle momenten, zeker omdat we allemaal nieuw in het werkveld zijn en vaak tegen dezelfde problemen aanlopen.

Gelijktijdig met de lesdagen en intervisie volg je ook je persoonlijk ontwikkeltraject. In dit traject heb je gesprekken met je fieldmanager over hoe het met je gaat, maar ook wat je nog wilt bereiken en waar je jezelf verder in wilt ontwikkelen. Je staat als trainee dus echt centraal!

Werkzaam bij Provincie Drenthe

Het eerste halfjaar van mijn traineeship ben ik werkzaam geweest bij Provincie Drenthe als projectmedewerker klimaatadaptatie. Ik heb mij hier met name bezig gehouden met uitgevoerde stresstesten van de drie verschillende werkregio’s waar Provincie Drenthe onderdeel van is. Het uitvoeren van stresstesten is een verplichting vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Ordening. De uitgevoerde stresstesten liepen echter van elkaar uiteen of waren nog niet compleet. Het was aan mij de taak om uit te zoeken wat nodig was om ze compleet te maken. Naast deze taak was er ook in de Nota Klimaatadaptatie 2021 vastgesteld dat een Drents klimaatadaptatiebeeld nodig was om goed inzichtelijk te hebben waar de klimaateffecten in Drenthe plaatsvonden. Toen ik begon, was het nog helemaal niet duidelijk wat dit precies moest voorstellen. Nu is daar gelukkig een goed beeld van en wordt er met verschillende collega’s en andere partijen samengewerkt om een Drents klimaatadaptatiebeeld te ontwikkelen.

Doordat klimaatadaptatie een breed onderwerp is waar veel verschillende beleidsterreinen mee te maken hebben, zag mijn dag er nooit hetzelfde uit. De ene dag had ik vergaderingen met een collega van Verkeer en Vervoer, en de andere dag met Team Landbouw. Dit zorgde ervoor dat ik ontzettend veel kennis opdeed over de verschillende taken en hoe die gelinkt zijn aan klimaatverandering.

Waarom het traineeship Duurzame Ontwikkeling?

Tijdens het traineeship krijg je de kans om jezelf te ontplooien op actuele gebieden die volop in ontwikkeling zijn. Denk hierbij aan duurzaamheid, energietransitie, de omgevingswet, ruimtelijke ordening, etc. Daarnaast krijg je een eerste indruk van het werkveld, bouw je je netwerk op en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leer je tijdens de interactieve lessen hoe je onderwerpen kunt aanpakken vanuit meerdere perspectieven.

Xstate in drie woorden

Ambitieus, leerzaam en gezellig