Energietransitie

ruimtelijke ordening

Wat is sociale geografie en wat doen planologen?

Mensen zijn afhankelijk van hun omgeving. Waar dit vroeger vooral ging om vraagstukken als ‘is hier genoeg voedsel te vinden?’ en ‘ben ik hier veilig voor roofdieren?’ spelen er al decennialang grotere vraagstukken. Denk hierbij aan de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, internationale migratie, digitalisering en mondiale ongelijkheid. Organisaties en overheden houden zich bezig …

Wat is sociale geografie en wat doen planologen? Lees verder »

duurzaam vervoer

Duurzaam vervoer 2.0

Het openbaar vervoer (verder beschreven als ov) moet een beter alternatief worden voor de auto. Dit kan behaald worden door het gebruik van slimme technologieën, goede reizigersinformatie en het opzetten van ov-hubs die het eenvoudig switchen tussen modaliteiten mogelijk moeten maken. Deze maatregelen hebben vooral te maken met de positieve beïnvloeding van het reizigersgedrag. Ook …

Duurzaam vervoer 2.0 Lees verder »

duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit: de fiets opnieuw uitgevonden

Duurzame mobiliteit is de toekomst. De manier waarop we onszelf verplaatsen van de ene naar de andere plek moet schoner en efficiënter om onze steden en regio’s leefbaar en bereikbaar te houden. Technologische innovaties zoals elektrisch vervoer, slimme laadvoorzieningen, mobility as a service en autonoom vervoer zijn de bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst. …

Duurzame mobiliteit: de fiets opnieuw uitgevonden Lees verder »

Omgevingswet

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet is een hot topic. Veelgehoorde uitspraken omtrent dit onderwerp zijn: ‘De Omgevingswet biedt meer ruimte’ en ‘Eén wet, één loket, één procedure’. Uitspraken die zich nog moeten bewijzen. De Omgevingswet zal staan voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat …

Wat houdt de Omgevingswet in? Lees verder »

regionale energie strategieën

Alles over de Regionale Energie Strategieën

Op 28 juni 2019 werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Een zeer belangrijke schakel in het organiseren en versnellen van de energietransitie. De uitvoering van het klimaatbeleid per regio wordt op basis van Regionale Energie Strategieën ingevuld en samengesteld. Met de komst van de Regionale Energie Strategieën bundelen de overheden hun krachten om van de energietransitie een …

Alles over de Regionale Energie Strategieën Lees verder »

ketensamenwerking

Ketensamenwerking: complex, een probleem of een oplossing?

Is ketensamenwerking de oplossing? De wereld wordt steeds complexer. Het maken van beslissingen worden door diverse factoren in de eigen en externe omgeving beïnvloedt. Deze factoren worden ook door betrokken stakeholders beïnvloedt. Er zal rekening gehouden moeten worden met ecologische, sociologische en technologische ontwikkelingen. Een ander aandachtspunt is dat circulariteit meer dan 100 verschillende definities …

Ketensamenwerking: complex, een probleem of een oplossing? Lees verder »

energietransitie

De energietransitie en het Klimaatakkoord in de praktijk

Sinds een aantal jaren is er een verandering gaande binnen de ruimtelijke ordening. Burgers krijgen meer ruimte in het planologische debat en brengen eigen ideeën omtrent hun omgeving naar voren. Dit ontstaat mede door verschuivende omstandigheden, zoals een terugtrekkende (nationale) overheid en klimaatverandering. Burgers streven ernaar om te participeren in ruimtelijke processen door het delen …

De energietransitie en het Klimaatakkoord in de praktijk Lees verder »

energietransitie

Wat houdt de energietransitie in?

Een transitie is een structurele fundamentele onomkeerbare verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Zo zijn er vele transities geweest in het verleden, zowel op economisch, cultureel en sociaal vlak. Op dit moment is de energietransitie de meest in het oog springende verandering. Maar hoe gaat dit eruit zien? …

Wat houdt de energietransitie in? Lees verder »