Klimaatakkoord

duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering 2.0

Naast de standaard duurzame maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering kunnen ook extra stappen genomen worden. Steeds meer innovatieve bedrijven durven deze stappen te nemen, vaak met verbluffende resultaten. Duurzaam leiderschap is in de moderne economie dus belangrijker dan ooit. Winstgevendheid heeft niet meer het alleenrecht binnen een onderneming en is niet meer leidend als het …

Duurzame bedrijfsvoering 2.0 Lees verder »

Duurzame bedrijfsvoering

How to: 6 maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering

De recent gepresenteerde klimaatplannen van de overheid hebben vele duurzame activiteiten aangewakkerd. Hierbij kan een duurzame bedrijfsvoering niet achterblijven.  Het bedrijfsleven, met omvangrijke invloed op de maatschappij, probeert ook stap voor stap in te zetten op duurzame bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met een ingrijpend kostenplaatje. Ook na het afwegen van de kosten en de …

How to: 6 maatregelen voor een duurzame bedrijfsvoering Lees verder »

ketensamenwerking

Ketensamenwerking: complex, een probleem of een oplossing?

Is ketensamenwerking de oplossing? De wereld wordt steeds complexer. Het maken van beslissingen worden door diverse factoren in de eigen en externe omgeving beïnvloedt. Deze factoren worden ook door betrokken stakeholders beïnvloedt. Er zal rekening gehouden moeten worden met ecologische, sociologische en technologische ontwikkelingen. Een ander aandachtspunt is dat circulariteit meer dan 100 verschillende definities …

Ketensamenwerking: complex, een probleem of een oplossing? Lees verder »

energietransitie

De energietransitie en het Klimaatakkoord in de praktijk

Sinds een aantal jaren is er een verandering gaande binnen de ruimtelijke ordening. Burgers krijgen meer ruimte in het planologische debat en brengen eigen ideeën omtrent hun omgeving naar voren. Dit ontstaat mede door verschuivende omstandigheden, zoals een terugtrekkende (nationale) overheid en klimaatverandering. Burgers streven ernaar om te participeren in ruimtelijke processen door het delen …

De energietransitie en het Klimaatakkoord in de praktijk Lees verder »

klimaatakkoord

Wat is het Klimaatakkoord?

Ongeveer een jaar geleden is het Nederlandse Klimaatakkoord door het kabinet gepresenteerd op 28 juni 2019. Dit akkoord heeft lang op zich laten wachten en heeft grote consequenties voor ons allemaal. Het is ook een omstreden akkoord. Alhoewel de overgrote meerderheid van de maatschappij het probleem van klimaatverandering erkent, zijn er ook een aantal klimaatontkenners …

Wat is het Klimaatakkoord? Lees verder »