De intrede van de Omgevingswet

De intrede van de Omgevingswet

1 januari 2024 is het zover!

Hè hè, na een uitstel van maar liefst zes keer is de Eerste Kamer eindelijk tot een akkoord gekomen over de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in zal gaan. De oppositie in de senaat had het liefst eerst meer zekerheid willen hebben over de staat van het digitale stelsel, maar hiervoor kregen ze niet genoeg stemmen bij elkaar.

De Omgevingswet heeft lang op zich laten wachten en heeft vele jaren van voorbereiding en overleg gekost. De reden hiervoor is dat er vooral veel kritiek was op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet, kortaf het DSO genoemd. DSO is een digitaal stelsel dat ervoor zorgt dat alle informatie over de leefomgeving wordt verzameld. Het DSO moet ervoor zorgen dat de informatie makkelijker toegankelijk wordt en dat er efficiënter samengewerkt kan worden tussen verschillende overheden.

In het omgevingsrecht stonden voorheen tientallen wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. Dit is nu allemaal gebundeld in de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft verschillende doelen:

  • Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden;
  • Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht;
  • Substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld en procedures worden hierdoor versneld. Hierdoor wordt het voor burgers en bedrijven gemakkelijker om bijvoorbeeld een bouwvergunning aan te vragen. Voorheen moest er een vergunning worden aangevraagd bij verschillende instanties, zoals de gemeente, de provincie en het waterschap. Nu is er nog maar één vergunning nodig, namelijk de omgevingsvergunning.

Door de nieuwe wetgeving krijgen gemeentes, provincies en waterschappen meer verantwoordelijkheden. Hierdoor moeten ze alvast voorbereidend werk gaan doen om hun beleid en processen aan te laten sluiten zodra de Omgevingswet ingaat in januari 2024. Hetzelfde geldt voor bedrijven en burgers, ook zij zullen zich moeten gaan verdiepen in de nieuwe regels en procedures.

 

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. (z.d.). Eerste Kamer der Staten-Generaal. https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230314/omgevingswet_gaat_in_op_1_januari

Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in. (z.d.). Binnenlands Bestuur. https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/het-zover-omgevingswet-gaat-1-januari-2024