Disclaimer

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van jou hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Xstate.nl. Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze disclaimer. Gebruik van de Xstate-website De informatie op onze website is uitsluitend om te informeren over onze diensten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Xstate zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Wij doen ons uiterste beste de website veilig te houden. Wij garanderen echter niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van de website, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van dataverkeer. Informatie van derden, producten en diensten Wanneer wij links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Verspreiding van informatie De informatie op onze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.