Fysieke leefomgeving

Fysieke leefomgeving

Wat houdt dat eigenlijk in?

De Omgevingswet kent de volgende doelstelling: De Omgevingswet moet bijdragen aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Één van de belangrijkste begrippen van de Omgevingswet is dus ‘de fysieke leefomgeving’. Dit begrip bepaalt tot waar de Omgevingswet geldt. Best belangrijk, zou je zeggen. Toch weten velen niet precies wat dit inhoudt. In dit blog kom je alles te weten over het begrip.

 

Geen afgebakende definitie

Om maar met de deur in huis te vallen: er is geen afgebakende definitie van de fysieke leefomgeving. Dit is op zijn zachtst gezegd vreemd, aangezien het begrip zo’n grote rol speelt in de Omgevingswet. In de Omgevingswet staan wel onderdelen die er in ieder geval onder vallen. Het gaat hier om;

  • Bouwwerken
  • Infrastructuur
  • Water
  • Watersystemen
  • Bodem
  • Lucht
  • Landschappen
  • Cultuur
  • Cultureel erfgoed
  • Werelderfgoed

Deze opsomming kan voor onenigheid zorgen, want waar stel je de grens? De website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl laat goed zien dat het soms lastig is om de grens te bepalen. Zo staat er onder andere dat objecten die langdurig op dezelfde plek staan, worden gezien als onderdeel van de fysieke leefomgeving. Een bouwwerk valt er dus onder, maar een voertuig niet. Ondergrondse afvalcontainers behoren er ook tot, maar vrijstaande glasbakken niet. Landbouwgewassen behoren ook niet tot de fysieke leefomgeving, omdat de gewassen slechts enkele maanden aanwezig zijn, terwijl bomen en fruitboomgaarden er dan wel weer bijhoren.

 

Urgentie

 

De fysieke leefomgeving is van groot belang voor de leefbaarheid van een plaats. Zo voelen mensen zich prettiger in een omgeving die schoon is, overzichtelijk en licht. Ook heeft het invloed op de sociale leefomgeving. Op een plaats waar geen ruimte is om met anderen een praatje te maken (bijvoorbeeld de afwezigheid van bankjes in een park), komt het vaak voor dat mensen geen contact met elkaar maken. Daarnaast heeft het grote invloed op de gezondheid van de mensen die er leven. Een slechte luchtkwaliteit heeft invloed op je longen, een gebrek aan fietspaden zorgt ervoor dat je altijd de auto pakt, en woningen langs drukke wegen waar verkeersgeluiden niet gedempt worden zorgen voor stress bij de bewoners.

Kortom, de fysieke leefomgeving is van groot belang voor iedereen. Om de wetten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving overzichtelijk te houden, worden al deze wetten in de Omgevingswet gebundeld. Overheden hebben relatief veel vrijheid in waar zij de grens trekken. Misschien is dat ook juist een positief aspect. Doordat de definitie zo breed is, beperkt hij de overheden niet. Overheden kunnen daarmee tot creatievere oplossingen komen, en zo de fysieke leefomgeving inrichten op de best mogelijk manier. Daar hebben we uiteindelijk allemaal profijt van.

Zie jij jezelf in dit vakgebied werken?