Klimaatadaptatie: Hoe lever jij een bijdrage?

A small tree growing with soil forwarded or delivered between the hands of the elderly and children with the green forest background. Showed the care for the environment with sustainable development.

De temperatuur op aarde stijgt en het klimaat verandert. Als gevolg van de klimaatverandering is er in toenemende mate sprake van extreme weersomstandigheden. Door de opwarming van de aarde vinden extreme regenbuien, hittegolven en op lange termijn droge periodes plaats. Om dit tegen te gaan en de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen moeten er harde afspraken gemaakt worden. Hiervoor moeten we ons gezamenlijk inzetten. Bij de grote klimaattop in Glasgow komen wereldleiders bijeen om deze afspraken te bespreken. Nederland organiseert de Nationale Klimaatweek 2021 om mensen te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat. Niks doen is niet langer meer een optie!

 

Van internationale naar individuele acties

 

Wereldwijd hebben we te maken met klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, wat voor honderden miljoenen mensen problemen veroorzaakt. De gevolgen van klimaatverandering zijn sneller en heviger dan verwacht. Denk aan extreme weersomstandigheden, overstromingen of een verhoogde zeespiegel. Landen zijn meer dan ooit genoodzaakt zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie. Vanwege de extreme klimaatverandering en het slechte toekomstperspectief vindt van 31 oktober tot 12 november de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26 of in de volksmond klimaattop) plaats waarbij ongeveer 200 landen samen komen om plannen te maken om de wereldwijde klimaatcrisis onder controle te krijgen. Op landelijk niveau is er dit jaar in Nederland de Nationale Klimaatweek 2021 van 28 oktober tot en met 5 november georganiseerd om meer organisaties en burgers te inspireren om zich in te zetten voor een het klimaat.

 

De Klimaatconferentie van Glasgow 2021

 

In de Schotste stad Glasgow verzamelen wereldleiders, bedrijven, NGO’s, beroemdheden en klimaatactivisten zich tijdens de klimaattop om plannen te maken en initiatieven samen te brengen om de klimaatcrisis aan te pakken en de emissies af te bouwen. De basis van het internationale klimaatbeleid is ontstaan tijdens de klimaattop van Parijs in 2015 (COP21). Tijdens deze klimaattop, waarbij de eerste wereldwijde afspraken omtrent klimaat zijn gemaakt, is er afgesproken om de aarde niet meer dan 1,5 graad te laten opwarmen in vergelijking met pre-industrieel niveau, om de gevaarlijkste gevolgen te voorkomen.

Het UNEP, het milieubureau van de VN, waarschuwde dat de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen en landen tot 2030 twee keer zoveel olie, aardgas en steenkool winnen dan toelaatbaar is volgens het klimaatakkoord van Parijs. Deze zomer liet het klimaatpanel van de VN (IPCC) zien dat we al op 1 graad opwarming zitten en de kans op stijging naar 1,5 graad aanzienlijk is. De geschatte verdere opwarming tot 2,7 graden aan het einde van deze eeuw zullen ertoe leiden dat bedreigde ecosystemen verder in de problemen komen, extreme weersgebeurtenissen toenemen evenals, bosbranden, droogtes, overstromingen en hittegolven. De noodzaak tot aanscherpingen van klimaatplannen tijdens de klimaattop in Glasgow zijn dus urgent. Er moeten bijvoorbeeld harde afspraken gemaakt worden omtrent het aanpakken van luchtvaart en scheepvaart, het terugdringen van steenkool, benzineauto’s en ecologische verwoesting.

 

De Nationale Klimaatweek 2021

 

Nederland heeft als doel om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te behalen worden er verschillende maatregelingen genomen. Klimaatadaptatie in Nederland is nodig omdat de geschatte klimaatschade kosten tot 2050 zijn geschat tussen de €77,5 en 173,6 miljard euro wanneer er niets gedaan wordt. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn bijvoorbeeld het verstevigen van dijken, verbreden van rivieren en de vergroening van steden en dorpen. Om meer organisaties en burgers te inspireren om zich in te zetten voor het klimaat is de Nationale Klimaatweek 2021 georganiseerd. Tijdens deze week laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zien wat er in Nederland allemaal gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie, maar ook wat er nog nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen.

Niet alleen overheden en organisaties zorgen voor een klimaat neutraal Nederland, maar ook inwoners kunnen hun huis en tuin klimaatbestendig maken. Haal bijvoorbeeld wat tegels uit je tuin en plant meer groen om de biodiversiteit te verhogen, of gebruik een regenton om water op te vangen. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen! Een mooi voorbeeld van iemand die veel met klimaatadaptatie bezig is, is Sander. Hij werkt als trainee van Xstate voor de Provincie Groningen en zet zich in voor het klimaatbeleid. Samen met tientallen anderen heeft hij zich verenigd in de Youth for Climate Adaptation (YfCA): de jongeren voor klimaatadaptatie. De voornaamste aandachtspunten van deze jongeren zijn 1) meer focus op de korte termijn, 2) een speciaal klimaat-vak op school en 3) jongeren mee laten beslissen over klimaatbeleid. Dit heeft veel invloed! Tijdens de internationale klimaattop worden de ideeën en plannen van deze jongeren besproken door wereldleiders als Merkel en Macron. Goed werk!

Kortom, alle acties zijn belangrijk. Op internationaal niveau zijn harde afspraken nodig maar zeker ook op individueel niveau draagt elke actie bij aan een stap in de juiste richting. Niks doen is geen optie meer! Op de website van de Nationale Klimaatweek 2021 staat veel interessante informatie en er worden leuke activiteiten georganiseerd om jezelf verder in te verdiepen in klimaatadaptatie. Leuk om eens een kijkje te nemen!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Zie jij jezelf binnen dit vakgebied werken?

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?