Junior projectmedewerker klimaatadaptatie

Op dit moment werkt een van onze trainees bij een gemeente en is hij betrokken bij het vinden van oplossingen voor een klimaatbestendige stad. Zijn taak is om de klimaatadaptatiestrategie verder uit te werken naar uitvoeringsprojecten. De klimaatverandering en de toenemende verstedelijking zorgen voor meer wateroverlast, droogte en hittestress.

 

De klimaatadaptatiestrategie is opgesteld om de stad zo goed mogelijk aan deze extreme weersomstandigheden aan te passen. Zo organiseert hij bewonersbijeenkomsten om de inwoners bewust te maken omtrent de klimaatadaptatie en ze te informeren/stimuleren voor het aanleggen van groene daken en het groener maken van tuinen. Verder ondersteunt hij de programmamanager duurzaamheid om het beleid en de uitvoeringsprogramma’s rondom klimaatadaptatie geborgd en toekomstbestendig te maken.

Implementatiemedewerker energietransitie

Op dit moment werkt een van onze trainees bij een provincie in het projectteam RES. Zij werkt mee aan de implementatie van duurzame energie. Zij kijkt o.a. naar de mogelijkheden om een zonnepark te ontwikkelen. Om de doelen te behalen werkt zij veel samen met lokale overheden.

 

Onze collega is verder bezig met het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsagenda in hun regio. Zij adviseert de collega’s over hoe o.a. de CO2 uitstoot verminderd kan worden en monitort zij de vooruitgang van de energietransitie. Op deze manier draagt zij haar steentje bij om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen.

 

Daarnaast zit zij in een werkgroep die verantwoordelijk is voor de implementatie van gebiedsgericht werken en adviseert zij collega’s over collegevoorstellen.

Omgevingswet

Een van onze trainee collega’s is (mede) verantwoordelijk voor het vormgeven en uiteindelijk implementeren van de Omgevingswet. Samen met het projectteam is zij verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en voortgang van het project.

 

Een van de grootste uitdagingen in dit project is draagvlak creëren binnen de organisatie en medewerkers te enthousiasmeren. Door duidelijke communicatie naar de organisatie toe, informatiebijeenkomsten te organiseren en medewerkers erbij te betrekken proberen zij dit draagvlak te vergroten.

 

Naast bovenstaande werkzaamheden zit zij ook in een werkgroep die verantwoordelijk is voor het aanpassen van de werkprocessen en maakt zij een monitor voortgang Omgevingswet.

Krijg jij hier energie van?

Het traineeship Duurzaamheid

Het energieke traineeship Duurzaamheid waarbij je de opleiding Duurzame Ontwikkeling voor de praktijk volgt bij de Bestuursacademie Nederland.

Bestuursacademie Nederland