Sjûke over het Mastership-programma

Sjûke over het Mastership-programma

‘Voor iedereen die werken en leren wil combineren en, net als ik, wil ontdekken wat echt bij hem of haar past, zou ik het Mastership-programma zeker aanraden.'

Mastership programma

In deze blog deelt Sjûke haar ervaringen met het Mastership-programma (voorheen het Young Professional traject) bij Xstate en hoe dit programma haar helpt haar carrière vorm te geven. Sjûke werkt sinds 2020 bij Xstate en is als Trainee Duurzame Ontwikkeling doorgestroomd naar het Mastership-programma.

Van Trainee naar Young Professional

Na verschillende functies bij onder andere gemeenten, provincies en waterschappen, wist Sjûke nog niet zeker welke functie echt bij haar paste. ‘Het Mastership-programma was voor mij de logische stap na het traineeship,’ vertelt ze. Na haar traineeship was Sjûke nog zoekende. De behoefte om te professionaliseren motiveerde haar om keuzes te maken die aansloten bij haar carrièrewensen.

‘Wat past er nou goed bij mij?’ vroeg Sjûke zich af. ‘Ik heb als programmaondersteuner bij het Waterschap gewerkt aan dijkversterkingsprojecten. Hoewel deze periode enorm leerzaam was, merkte ik dat ik me niet helemaal thuis voelde in de functie.’ Samen met Xstate ging ze op zoek naar wat beter bij haar zou kunnen passen. ‘Ik merkte dat ik veranderopgaven het meest interessant vind. Bezig zijn met vragen als: Hoe doen we dat? Welke fases doorlopen we? Hoe neem je iedereen daarin mee? Dat vind ik een leuke puzzel om op te lossen.’

Deze interesse bracht Sjûke ertoe om via Xstate de opleiding ‘Omgevingsmanagement en veranderingen realiseren’ van de Bestuursacademie Nederland te volgen. ‘Tijdens deze opleiding werd ik uitgedaagd om op een open en creatieve manier naar probleemstellingen te kijken. Het gaf me nieuwe inzichten en stimuleerde mijn ontwikkeling.’

Persoonlijke Ontwikkeling

Niet alleen op carrièrevlak, maar ook op persoonlijk vlak werkt Xstate aan de behoeften van haar medewerkers. ‘Ik ben van nature al veel bezig met persoonlijke ontwikkeling,’ zegt Sjûke. ‘Het fijne aan de samenwerking met mijn Talent Coach Sytske is dat zij mij helpt waar ik behoefte aan heb. Dit zorgde ervoor dat ik me tussen opdrachten door goed kon focussen op mijn nieuwe werkzaamheden. Waar nodig kreeg ik hulp, maar niks werd geforceerd.’

Communicatietraining

Dankzij Sytske werd Sjûke tijdens haar traject op de hoogte gebracht van een nieuwe communicatietraining binnen het Mastership-programma van Stichting Communicatie. ‘Ik vond het fijn om op deze manier bewust bezig te zijn met manieren van communiceren met verschillende doelgroepen. Het biedt mij handvatten die ik direct in het werkveld kan toepassen. Bovendien hielp het ook bij het netwerken met andere jonge professionals die op hetzelfde punt staan in hun carrière. Dat was een leuke bijkomstigheid.’

Uitvliegen als Professional

Na bijna vier jaar bij Xstate zit Sjûke nu echt op haar plek bij de gemeente. Ze merkt dat ze de vruchten plukt van haar traject bij Xstate. ‘Alle ervaring die ik heb opgedaan, neem ik nu mee in mijn huidige rol als projectleider bij gemeente Weststellingwerf. Door de eerdere opdrachten die ik tijdens mijn tijd bij Xstate heb gedaan, beschik ik nu over een uitgebreid netwerk waarin ik snel advies kan inwinnen bij mensen. Andersom is het ook leuk om te merken dat mensen mij steeds sneller weten te vinden.’

Aanbeveling

Tot slot hebben wij Sjûke gevraagd wie zij het Mastership-programma zou aanbevelen. ‘Het heeft mij enorm geholpen richting te geven aan mijn carrière, omdat ik nog niet goed wist wat ik wilde. Voor iedereen die werken en leren wil combineren en net als ik wil ontdekken wat echt bij hem of haar past, zou ik dit traject zeker aanraden.’

Meer weten over het Mastership-programma?