Steeds meer subsidies

Steeds meer subsidies

De run op verduurzamen

Bijna alle huisbezitters in Nederland hebben er momenteel mee te maken; torenhoge energieprijzen. Mede door deze ontwikkeling is er een run ontstaan op leningen en subsidies om huizen te verduurzamen.

Subsidieaanvragen bij het RVO

In het eerste kwartaal van dit jaar registreerde het RVO drie keer zoveel subsidieaanvragen als vorig jaar in dezelfde periode. Deze aanvragen komen dus binnen bij het RVO, zij beheren het geld waar deze verduurzaammaatregelen vandaan komt. Deze pot met geld heet de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Mensen kunnen alleen een aanvraag voor een subsidie indienen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Er moet dus bijvoorbeeld al geïsoleerd zijn of een warmtepomp of dubbelglas geplaatst zijn, voordat de subsidie aangevraagd kan worden.

Hoge energieprijzen

In de eerste drie maanden van dit jaar werd bekend dat de energierekening gemiddeld 20 procent gestegen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De reden dat dit ‘maar’ 20 procent is, is omdat de energieprijzen van veel huishoudens nog voor een aantal jaar vaststaan. De energieprijzen zijn namelijk in één jaar met 103 procent gestegen. Dit heeft ook een grote invloed gehad op de inflatie van bijna 12 procent afgelopen maart. Huishoudens met een variabel energiecontract of die net over zijn gestapt, hebben wel te maken met grote prijsstijgingen. De verwachting is dat deze ontwikkelingen mensen aan hebben gespoord om te gaan investeren in het verduurzamen van hun huis.

Vertragingen

Een subsidie kan pas aangevraagd worden als de maatregelen uitgevoerd zijn. Er is nu dus al een grote toename in het aantal aanvragen, maar dit zijn waarschijnlijk klussen die vorig jaar uitgevoerd zijn. De aanvragen voor de maatregelen die nu getroffen worden, komen pas later dit jaar binnen bij het RVO. Het is dus erg aannemelijk dat het aantal subsidieaanvragen alleen nog maar gaat oplopen de komende tijd.

Traineeships

Geïnteresseerd in duurzame ontwikkelingen? Misschien zijn onze traineeships wel iets voor jou!

Bronnenlijst

[1] NOS. (2022a, april 5). ABN: energierekening in jaar tijd gemiddeld 20 procent hoger. Geraadpleegd op 3 mei 2022, van https://nos.nl/artikel/2423940-abn-energierekening-in-jaar-tijd-gemiddeld-20-procent-hoger

[2] NOS. (2022b, april 7). Run op subsidies voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Geraadpleegd op 3 mei 2022, van https://nos.nl/artikel/2424221-run-op-subsidies-voor-isolatie-warmtepompen-en-zonneboilers

[3] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2022, 8 februari). ISDE: Stand van zaken budget. Geraadpleegd op 3 mei 2022, van https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/budget

[4] Van de Hulsbeek, J. (2022, 12 april). Run op leningen voor verduurzamen, voor lagere inkomens vaak onbereikbaar. NOS. Geraadpleegd op 3 mei 2022, van https://nos.nl/artikel/2424787-run-op-leningen-voor-verduurzamen-voor-lagere-inkomens-vaak-onbereikbaar