Studievereniging Hallieu

Studievereniging Hallieu

Over onze samenwerking

Sinds begin 2021 heeft Xstate een samenwerking met studievereniging Hallieu. Sybren Brouwer zit in de PR- en sponsorcommissie en heeft ons voor deze blog meer verteld over Hallieu en haar activiteiten. Hieronder lees je dan ook meer over de studievereniging en de voordelen van het onderdeel zijn van zo’n vereniging.

Over studievereniging Hallieu

Hallieu viert dit jaar alweer haar zevende lustrum! De vereniging is namelijk opgericht in 1987. De studievereniging is voor en door studenten van de opleiding Milieukunde op het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ze hebben vier commissies die gaan over verschillende onderwerpen. Dit zijn de activiteitencommissie, de pr- en sponsorcommissie, de redactie en het bestuur. Hallieu heeft op het moment van schrijven bijna 100 leden.

Werving nieuwe leden

Voor de eerstejaars Milieukundestudenten wordt er een barbecue georganiseerd om kennis te maken met elkaar en met Hallieu. Daarnaast is de vereniging altijd te vinden op bijvoorbeeld de Open Dagen van Van Hall Larenstein en carrièredagen.

Voordelen van het deel uitmaken van een studievereniging

Een studievereniging zorgt voor contacten binnen je opleiding, niet alleen in jouw jaar, maar ook van andere jaren die op dat moment bij jou op de opleiding zitten. Dit zorgt voor verbinding en het overdragen van kennis tussen studiegenoten. Daarnaast worden er veel activiteiten georganiseerd waar je aan kunt deelnemen. Hierdoor leer je vooral in het eerste jaar gelijk veel mensen kennen, iets waar je de rest van je opleiding veel profijt van kan hebben.

Activiteiten

De activiteiten die Hallieu zoal organiseert, zijn bijvoorbeeld lezingen, excursies, feesten, filmavonden, trainingen, netwerkborrels en gala’s. Hiervoor vindt soms ook samenwerking plaats tussen Hallieu en andere studieverenigingen van Van Hall Larenstein.

Missie van studievereniging Hallieu

Het doel van de studievereniging Hallieu is het creëren en versterken van netwerken tussen milieukundestudenten onderling en milieukundestudenten en hun toekomstige werkveld. Nog meer weten over studievereniging Hallieu of lid worden? Op hun website vind je alle informatie!