Een klimaat neutraal Nederland

Het wordt één van de grootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid: overstappen naar een klimaat neutrale manier van het produceren van energie. Hoe Nederland gaat werken aan een klimaat neutrale omgeving staat beschreven in het Klimaatakkoord. Als trainee Duurzaamheid en Milieu kan jij je steentje bijdragen aan een klimaat neutraal Nederland. Als trainee ben je namelijk werkzaam in het ruimtelijke domein. Je gaat werken aan uiteenlopende projecten die betrekking hebben op duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, de Omgevingswet, VTH en participatie & ketenpartners.. Je werkzaamheden bestaan uit o.a. het ontwikkelen, adviseren en/of invoeren van beleid van vraagstukken die betrekking hebben op het verduurzamen van Nederland.

Wil jij je steentje bijdragen aan een klimaat neutraal Nederland?

Wat houdt het in?

Opleiding Duurzame Ontwikkeling