Wat wordt jouw bijdrage aan het creƫren van een duurzamer Nederland?

Het ruimtelijk domein is volop in beweging. De Omgevingswet doet zijn intrede, de energietransitie is een maatschappelijke opgave geworden en duurzaamheid staat hoog op de agenda. Deze ontwikkelingen hebben verregaande consequenties voor onze maatschappij. Samen met 194 andere landen heeft Nederland afgesproken om in 2030 de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 te halveren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs. Hoe Nederland deze doelstellingen gaat behalen, is beschreven in het Klimaatakkoord. In dit akkoord zijn 600 afspraken gemaakt over hoe wij als land deze doelstellingen gaan behalen. Als trainee Duurzaamheid ga jij projecten uitvoeren binnen het ruimtelijk domein. Hier werk je aan uiteenlopende projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, de Omgevingswet, VTH en participatie & ketenpartners. Je werkzaamheden bestaan uit o.a. het ontwikkelen, adviseren en/of invoeren van beleid van deze uitdagende en innoverende vraagstukken. Zo lever jij een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Streef jij ernaar om duurzaamheid vanzelfsprekend te maken? Zie jij de energietransitie als een van de grootste kansen van dit moment?

Wat houdt het in?

Opleiding Duurzame Ontwikkeling