Het ruimtelijk domein heeft op dit moment te maken met grote veranderingen. Dit komt voort uit het Klimaatverdrag van Parijs. Hierin staat namelijk hoe Nederland o.a. de CO2 uitstoot gaat verminderen. Dit staat beschreven in de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze veranderingen hebben veel impact op de fysieke leefomgeving maar ook op processen, bedrijven en burgers. Als trainee Fysieke Leefomgeving ga jij je bezig houden met diverse thema’s binnen dit vakgebied. Wat je gaat doen? Jij gaat je tijdens het traineeship Fysieke Leefomgeving specialiseren in het onderwerp duurzaamheid. Hier zal jij je o.a. bezig gaan houden met onderwerpen als energietransitie, hittestress en klimaatadaptatie. Je werkt samen met mensen die gewaagd aan je zijn; ze willen inspireren en leren. Tijdens het traineeship Fysieke Leefomgeving zal ook aandacht besteed worden aan jouw persoonlijke ontwikkeling, want ook dat vinden wij belangrijk. Daarnaast zal je aan de slag gaan bij gemeente, woningcorporatie, waterschap of provincie.
Help jij mee Nederland een stukje duurzamer te maken?

Opleiding Duurzame Ontwikkeling