Urgenda-doel definitief gehaald

Urgenda-doel definitief gehaald

De definitieve cijfers van 2020 zijn binnen

Begin dit jaar plaatsten we een blog over het Urgenda-vonnis. Daarin stond ook dat het doel voor 2020 met voorlopige cijfers gehaald was. Nu zijn de definitieve cijfers voor dat jaar binnen. In dit blog lees je meer over het vonnis en de definitieve cijfers van 2020.

Wat houdt het Urgenda-vonnis ook alweer in?

Verschillende organisaties in Nederland vinden dat er niet genoeg wordt gedaan aan klimaatverandering. Hier is de organisatie Urgenda één van. In 2013 stapten ze naar de rechter om de Nederlandse staat verplichtingen op te leggen met betrekking tot de klimaatdoelen. Urgenda wilde dat in 2020 de CO2 uitstoot in Nederland met 25% werd verminderd ten opzichte van 1990. In 2015 zijn ze in hun gelijk gesteld en op 20 december 2019 bevestigde de Hoge Raad de uitspraak. Toen was het Urgenda-vonnis voor 2020 definitief en moest het kabinet ervoor zorgen dat de CO2 uitstoot in 2020 in ieder geval 25% minder werd dan in 1990.

 

Urgenda-doel behaald

Om het Urgenda-doel te behalen, moest de uitstoot van broeikasgassen in 2020 dus 25% lager liggen dan in 1990. Uit de definitieve cijfers van het CBS en het RIVM blijkt dat de overheid het Urgenda-doel in 2020 heeft behaald. De CO2 uitstoot lag namelijk op 25,5% minder dan in 1990, waarmee het doel met 0,5% is overtroffen. Dat het doel is behaald, is te danken aan een aantal factoren. Zo was er een grote vermindering in het steenkoolverbruik door de sluiting van enkele kolencentrales. Ook was 2020 natuurlijk het eerste jaar van de coronacrisis, met voor een groot deel het advies om thuis te werken en blijven. Hierdoor werd de uitstoot van weg- en vliegverkeer verminderd. Tot slot was 2020 ook een relatief warm jaar, waardoor minder aardgas nodig was om o.a. huizen te verwarmen.

 

Reactie Urgenda

Volgens Urgenda is het behalen van het Urgenda-doel niet te danken aan acties vanuit het kabinet, maar vooral aan geluk. Het doel is volgens hen voornamelijk behaald door dingen waar de overheid zelf geen invloed op had. Dit zijn bijvoorbeeld corona, de warme winter en het lage verbruik van aardgas. Wel zijn ze blij dat er beweging in zit en dat klimaatverandering meer aandacht krijgt. In de komende jaren zal de uitstoot nog veel verder teruggebracht moeten worden. Dan verwachten ze dat er wel meer actie benodigd is vanuit het kabinet. Volgens Urgenda-directeur Marjan Minnesma moet de focus dan liggen op het verminderen van de uitstoot vanuit de industrie, omdat deze sector verantwoordelijk is voor 40% van de totale uitstoot.

Het is nog even afwachten wat de cijfers van 2021 gaan zeggen, tot nu toe lijkt het erop dat de uitstoot weer iets is gestegen ten opzichte van 2020. Één ding is zeker: We hebben nog een lange weg te gaan naar de doelen uit het Klimaatakkoord van in ieder geval 49% vermindering in 2030.

 

Bronnen

de Jonge Baas, M. (2022, Februari 10). CBS: Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 definitief gehaald. Opgehaald van Solar magazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26467/cbs-urgenda-doel-uitstoot-broeikasgassen-in-2020-definitief-gehaald

NOS. (2022, Februari 9). Klimaatdoel in Urgenda-vonnis definitief gehaald. Opgehaald van NOS: https://nos.nl/artikel/2416400-klimaatdoel-in-urgenda-vonnis-definitief-gehaald